CHƯƠNG TRÌNH TOÁN NÂNG CAO

Titan Hà Nội xin giới thiệu đến phụ huynh  khóa học  toán nâng cao dành cho học sinh  từ lớp 4-9

toan-tu-duy-cho-tre-em-1

Khung chương trình

Các lớp Toán nâng cao được biên soạn phù hợp cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 9. Với một giảng viên và một trợ giảng trong mỗi lớp học, TITAN là môi trường học tập lý tưởng để các em củng cố và bổ sung thêm những kiến thức đã được học ở trường từ đó nắm bắt một cách vững chắc các kiến thức cơ bản và là tiền đề để khám phá thêm các kiến thức nâng cao.

Đối tượng

Dành cho học sinh từ lớp 4 –9, giúp các em phát triển khả năng tư duy, nâng cao kiến thức và kỹ năng làm bài thi để chuẩn bị cho các kỳ thi chuyển cấp.

Mục tiêu khóa học

- Nắm vững kiến thức nền tảng.

- Nâng cao kiến thức và khả năng tư duy.

- Rèn luyện kỹ năng giải bài tập.

- Đạt kết quả tốt ở trường, ở các kỳ thi chuyển cấp.

Chương trình giảng dạy

Được soạn thảo trên cơ sở chương trình nâng cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mở rộng theo chuẩn của các đề thi chuyển cấp.

Phương pháp giảng dạy

- Với phương pháp giảng dạy lấy người học là trung tâm, giảng viên là người định hướng cũng như tương tác để đảm bảo chất lượng học tập của học sinh, trợ giảng quan tâm theo dõi báo cáo tình hình học tập thường xuyên, giúp đỡ học sinh rèn luyện thêm kỹ năng giải bài tập.

- Kiểm tra định kỳ, báo cáo kết quả thường xuyên.

Link Video: toán nâng caotoán tư duytoán chuyên