Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu các lớp học tại Titan Hà Nội

Môn Tên lớp Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Thứ
Toán nâng cao
2N2 19:20 20:50 3 - 5
2N3 (on)
2N4 (on) 18:00 19:30 2 - 4
2N5 (on) 19:35 21:05 2 - 4
3N1 17:45 19:15 3 - 5
3N2 (on) 17:45
09:00
19:15
10:30
5
- 7
4N1 17:45 20:45 3 - 5
4N2(on) 08:00 11:00 7
4C1 17:45 19:15 2 - 6
5N1 19:20 20:50 3 - 5
5C1 14:00 17:00 7
5N2 (on) 19:20 20:50 2 - 6
Toán tiếng Anh
Olympic 2A1 17:45 19:15 2
Olympic 3A1 19:35 21:05 2
Olympic 3A2 16:00 17:30 7
Olympic 4A1 17:45 19:15 6
Olympic 4A0 18:00 19:30 7
Olympic 5A0 08:00 09:30 CN
Olympic 5A1 17:45 19:15 4
Olympic on 3 Ô2 19:30 21:00 3
Olympic on 4 Ô1 19:30 21:00 6
Olympic on 5 Ô1 19:35 21:05 4
Toán cơ bản - nâng cao
CB 6A1 18:00 20:15 4 - 6
CB 6A2 (on) 18:00 20:00 3 - 5
CB 7A1 08:00 11:30 CN
CB 7A2 18:00 20:15 3 - 5
CB 8A1 Đại 18:00 20:15 3
CB 8A1 Hình 14:00 16:15 7
CB 9A1 08:00 11:30 CN
Toán chuyên
7C1 Chuyên Đại 19:20 21:35 2
7C2 Chuyên Hình 19:20 21:35 4
8C1 Chuyên Đại 19:20 21:35 5
8C2 Chuyên Hình 19:20 21:35 2
8D1 Chuyên ĐK Đại 19:00 21:15 6
8D2 Chuyên ĐK Hình 16:30 18:45 7
9C1 Chuyên Đại 08:00 11:00 CN
9C2 Chuyên Hình 18:35 21:35 2

Đăng ký

Để đăng ký học, mời Quý phụ huynh vui lòng liên lạc trực tiếp với Titan Hà Nội!

Địa chỉ

Số 15 ngõ 64, phố Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chuyển đến thanh công cụ