CHƯƠNG TRÌNH TOÁN THCS

Titan Hà Nội xin giới thiệu đến phụ huynh 03 khóa học dành cho học sinh THCS là : Toán cơ bản và Toán chuyên

Ảnh-3

Khung chương trình

Toán Cơ Bản

Là chương trình học giúp củng cố và bổ sung thêm những kiến thức đã được học ở trường từ đó nắm bắt một cách vững chắc các kiến thức cơ bản và là tiền đề để khám phá thêm các kiến thức nâng cao.

Đối tượng:

  • Dành cho học sinh từ lớp 6 – 9, giúp các em phát triển khả năng tư duy, nâng cao kiến thức và kỹ năng làm bài thi để chuẩn bị cho  kỳ thi đầu vào THPT

Mục tiêu khóa học:

  1. Khơi dạy niềm yêu thích Toán học
  2. Đạt điểm số cao tại nhà trường
  3. Thi đỗ đầu vào các trường THPT chất lượng cao

Chương trình giảng dạy:

  • Được soạn thảo trên cơ sở chương trình nâng cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mở rộng theo chuẩn của các đề thi chuyển cấp.

Phương pháp giảng dạy:

+ Với phương pháp giảng dạy lấy người học là trung tâm, giảng viên là người định hướng cũng như tương tác để đảm bảo chất lượng học tập của học sinh, trợ giảng quan tâm theo dõi báo cáo tình hình học tập thường xuyên, giúp đỡ học sinh rèn luyện thêm kỹ năng giải bài tập.

+ Kiểm tra định kỳ, báo cáo kết quả thường xuyên.

Lộ trình:

 

 

Chuyển đến thanh công cụ