Những mốc thời gian “sát sườn” với thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2022

Theo đó, từ ngày 26/4 đến hết ngày 28/4/2022, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm lập và cấp tài khoản, mật khẩu cho học sinh lớp 12 năm học 2021-2022, để truy cập vào hệ thống quản lý thi