CÂU CHUYỆN TOÁN HỌC        OLYMPIC TOÁN HỌC       THƯ VIỆN HÌNH ẢNH       BÁO CHÍ       TÀI LIỆU THAM KHẢO

Câu chuyện toán học về Pythagoras

Pythagoras  là một nhà triết học người Hy Lạp và là người sáng lập ra phong trào tín ngưỡng có tên học thuyết Pythagoras. Ông thường được biết đến như một nhà khoa học và toán học vĩ đại.

Pythagoras đã thành công trong việc chứng minh tổng 3 góc của một tam giác bằng 180° và nổi tiếng nhất nhờ định lý toán học mang tên ông. Ông cũng được biết đến là “cha đẻ của số học”. Ông đã … Xem chi tiết

Olympic toán học

Nơi lưu trữ các bài viết, kết quả, đề thi... về các cuộc thi Olympic toán học quan trọng.

Thư viện hình ảnh

Hình ảnh các lớp học, sự kiện của Titan Hà Nội

Báo chí

Các bài viết về Titan, hay các thầy cô của Titan trên báo chí.

Tài liệu tham khảo

Tập hợp các đề thi, đáp án...