Olympic Toán học Quốc tế

Olympic Toán học Quốc tế được tổ chức dành cho học sinh trung học phổ thông đến từ các quốc gia trên khắp thế giới. Khởi đầu từ năm 1959, Olympic Toán học Quốc tế ngày nay là cuộc thi toán danh tiếng bậc nhất, nơi phát hiện nhiều tài năng toán học lớn.