Thư viện đề thi

Kỳ thi Chọn học sinh giỏi Quốc gia Trung học phổ thông

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm. Kỳ thi hướng đến mục tiêu phát hiện những học sinh có năng khiếu và khuyến khích giáo viên cùng học sinh sáng tạo, học tập để nâng cao chất lượng giảng dạy. Với riêng môn Toán, kỳ thi còn được biết đến với tên VMO, viết tắt của “Vietnamese Mathematical Olympiad”.

Đề thi của Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia Trung học phổ thông do một Hội đồng soạn thảo chịu trách nhiệm. Hội đồng soạn thảo này được Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập, gồm nhiều tổ ra đề. Mỗi tổ ra đề thi bao gồm tổ trưởng, các ủy viên soạn thảo đề thi và các ủy viên phản biện đề thi. Họ đều là những chuyên gia khoa học, nghiên cứu viên, chuyên viên, giảng viên đại học hay các giáo viên giỏi cấp trung học phổ thông.

Từ năm 2022, Trung tâm Truyền thông giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chính thức đề thi cùng hướng dẫn chấm thi của các môn. Dưới đây là thư viện đề thi môn Toán từ năm học 2006-2007, thời điểm kỳ thi bắt đầu dùng một đề chung cho toàn quốc, không chia bảng A và bảng B như những năm trước đó.